Velkommen til Fløya Vinterserie!

Påmeldingsfrist: 21. november 2018.

Påmeldingsavgiften betales når puljenene er klare, jmfr info i\under.

ALLE ÅRSKULLENE
-Spiller 2 x 25 minutters kamper på vårt nylagte kunstgress i vår oppvarmede Fløyahall.
-Antall lag i serien avhenger av antall påmeldte lag.
-Vi planlegger puljer inndelt etter fødselsår med 5 lag i puljene med 4 kamper hver.
-Påmeldingsavgift kr. 1.000,- pr kamp.
oKampoppsettet planlegges å være klart 23.11.2018 med betalingsfrist 30.11.18
oPåmelding er ikke gyldig før betaling er funnet sted.
oKampene planlegges i perioden 1.12.18-7.4.19. og spilles lørdager og søndager.
oVed flere puljer i klassen vil det bli sluttspill. Dette vil bli fakturert til de lag det gjelder.

·Lagsliste skal leveres til hver kamp.
o Det kan ikke påregnes å få tillatelse til å overføre spillere fra et lag til et annet.
o Ved få spillere til å stille lag, kan det søkes om å overføre inntil 2 spillere mellom to lag fra forrige kamp liste.
o Overføringen skal IKKE ha til hensikt å styrke lagene med hensikt å vinne. Hensikten SKAL VÆRE å gi spillerne et tilstrekkelig kamptilbud.
o Det må foreligge en skriftlig tillatelse fra gjestespillers klubb til påmeldte klubbs lag om tillatelse for spillerne fra gjestespillers klubb å spille på påmeldte klubb sitt lag. Denne skal fremvises og godkjennes av sekretariat. MAKS 2 gjestespillere pr lag.
o Overårige spillere er tillatt ved fremvisning av disp fra krets.
o Hvert 9er lag består av keeper og 8 utespillere pluss reserver.
o Hvert 7er lag består av keeper og 6 utespillere pluss reserver.
o Flytende innbytte.

TURNERINGSREGLER 2005/ 2006/2007 (14/13/12 år) – 9er
·Hvert 9er lag består av keeper og 8 utespillere pluss reserver.
-Kampene spilles på full hallstørrelse.
·Ballstørrelse 4
·Hvert lag skal stille med en linjevakt på dommerens anmodning. Vedkommende sin oppgave er å vinke når hele ballen er ute over sidelinjen.
·Offsideregel praktiseres.
·Flytende innbytte.
·De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5 minutters utvisning. Utvisningstiden gjelder fra når spillet gjenopptas.

TURNERINGSREGLER 2008/2009 (11/10 år) – 7er·
-Hvert 7er lag består av keeper og 6 utespillere pluss reserver.
·Kampene spilles på 2/3 hallstørrelse.
·Ballstørrelse 4
·Ingen offside og Ingen pressfrie soner.
·Flytende innbytte.
·Alle frispark er direkte.
·Straffesparket tas 8 meter fra mållinje, på straffesparklinjen.
·Når differansen blir 4 mål, kan det settes inn en ekstra spiller.
·Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark.
Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtbanestreken.
·I 7er fotball kan keeper etter redning kaste/sparke ballen over midtlinjen.·Spilles ballen (med foten) med vilje til egen keeper, kan han/hun ikke ta ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt. Skjer dette gjentatte ganger (1) skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen. Dommer må veilede én gang. (1. påminnelse + 2. bestrafning).
·Motstanderen må være minst 5 meter fra ballen ved avspark og frispark.

Kontakt: post@floya.no og 91 55 64 11

Kommentarer